Seikkailu on mielentila

Fabrikin Helsingin toimisto kutsui Joensuunlaiset Helsinkiin, jossa heittäydyttiin kohti tuntematonta, irtaannuttiin hallinnantunteesta ja tarkasteltiin kaupunkia vain aistien varassa. Fabriklaiset kiersivät Eiraa pienissä ryhmissä yhden lentokonetilassa olevan puhelimen turvin tehtäviä suorittaen. Keräsimme kokemuksia, ajatuksia ja hetkiä, jotka jaoimme keskenämme sinä iltana.